Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτων

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών, από 23 έως 70 ετών και μη κατόχους από 25 έως 70 ετών. Για αυτοκίνητα των κατηγοριών D, E, T, K το όριο ηλικίας είναι από 25 έως 70 ετών

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της Discover είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς και τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW)

H CDW περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης και ορίζει το μέγιστο ποσό ευθύνης του ενοικιαστή στα:

  • 500€ για τις κατηγορίες Α, Β, C
  • 900€ για τις κατηγορίες D, J, K, V, X, U, F
  • 1.500€ για τις κατηγορίες L, E
  • 3.000€ για την κατηγορία R

Ο ενοικιαστής εφόσον το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει την ασφάλεια SCDW για να μειώσει το ποσό της απαλλαγής σε περίπτωση ατυχήματος σε €0 (μηδέν) καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των:

  • 8€ για τις κατηγορίες A, B, C
  • 15€ για τις κατηγορίες D, J, K, V, X, U, F
  • 20€ για τις κατηγορίες L, E
  • 50€ για την κατηγορία R

Σημείωση : Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς.

Η Discover Car Rental δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών / ναρκωτικών ουσιών, προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή ή για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια και σε παράβαση του ΚΟΚ.

Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιων αξιώσεων.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ)

Δωρεάν

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Η παράδοση και η παραλαβή στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Μυτιλήνης είναι δωρεάν από τις 07:00 έως 22:00.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της DISCOVER.