Όροι ενοικίασης αυτοκινήτων

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών, 21 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια. Για αυτοκίνητα των κατηγοριών D, E, T, K ελάχιστο όριο 25 χρόνια.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 2 ωρών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της Discover είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς και τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW)

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, στα €300 καταβάλλοντας το ποσό των €10 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Α, Β, C, D, K, και στα €900, καταβάλλοντας το ποσό των €15 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες E, T και Y . Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως από τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, (υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται σε παράβαση του ΚΟΚ) από την ευθύνη για κλοπή του αυτοκινήτου καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των €10 για τις κατηγορίες A, B, C, D, K και €15 για τις κατηγορίες E, T, Y.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ)

Ο Ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των €3 για τις κατηγορίες Α, Β, C, D, K και €6 για τις κατηγορίες E,T,Y.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Η παράδοση και η παραλαβή στο αεροδρομιο και στο λιμανι της Μυτιλήνης ανεξαρτήτου ώρας είναι δωρεάν.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Διατίθενται δωρεάν μόνο μετά από κράτηση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της DISCOVER.